HỆ THỐNG BIỂN BÁO ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM

HỆ THỐNG BIỂN BÁO ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM

1. BIỂN BÁO NGUY HIỂM

Biển báo nguy hiểm: có dạng hình tam giác đều, viền đỏ, nền vàng hình vẽ màu đen.

Tác dụng: biển báo nguy hiểm để cánh báo các tình huống nguy hiểm có thể xảy ra được dùng để báo cho người sử dụng đường, chủ yếu là người lái xe cơ giới biết trước tính chất của sự nguy hiểm trên tuyến đường để phòng ngừa. Khi gặp biển báo nguy hiểm người lái xe phải giảm tốc độ.

Biển báo nguy hiểm
Tác dụng: biển báo nguy hiểm để cánh báo các tình huống nguy hiểm có thể xảy ra được dùng để báo cho người sử dụng đường, chủ yếu là người lái xe cơ giới biết trước tính chất của sự nguy hiểm trên tuyến đường để phòng ngừa. Khi gặp biển báo nguy hiểm người lái xe phải giảm tốc độ.

 


 

2. BIỂN BÁO CẤM

Biển báo cấm: có dạng hình tròn, viền đỏ, nền trắng, hình vẽ màu đen.

Tác dụng: biển báo cấm để biểu thị các điều cấm, người đi đường phải chấp hành những điều cấm mà biển đã báo.

biển báo cấm
Biển báo cấm: có dạng hình tròn, viền đỏ, nền trắng, hình vẽ màu đen.
Tác dụng: biển báo cấm để biểu thị các điều cấm, người đi đường phải chấp hành những điều cấm mà biển đã báo.

 


 

3. BIỂN BÁO HIỆU LỆNH

Biển báo hiệu lệnh: có dạng hình tròn, nền màu xanh, hình vẽ màu trắng.

Tác dụng: biển hiệu lệnh để báo các hiệu lệnh cho người sử dụng đường phải thi hành.

hiển báo hiệu lệnh
Biển báo hiệu lệnh: có dạng hình tròn, nền màu xanh, hình vẽ màu trắng. Tác dụng: biển hiệu lệnh để báo các hiệu lệnh cho người sử dụng đường phải thi hành.

 


 

4. BIỂN BÁO CHỈ DẪN

Biển báo chỉ dẫn: có dạng hình vuông hoặc hình chữ nhật, nền xanh, hình vẽ màu trắng.

Tác dụng: Các biển báo chỉ dẫn hướng đi hoặc những điều cần biết nhằm thông báo cho người sử dụng đường biết những định hướng cần biết hoặc những điều có ích khác.

biển chỉ dẫn
Biển báo chỉ dẫn: có dạng hình vuông hoặc hình chữ nhật, nền xanh, hình vẽ màu trắng.

 

5. BIỂN BÁO PHỤ

Biển báo phụ: có dạng hình vuông hoặc hình chữ nhật, viền đen, nền trắng, hình vẽ màu đen, thường nằm dưới các biển chính để bổ sung  làm rõ ý nghĩa các biển chính.

Tác dụng: biển báo phụ được đặt kết hợp với các biển báo nguy hiểm, biển báo cấm, hiệu lệnh và chỉ dẫn nhằm thuyết minh bổ sung hiểu rõ các biển đó.

biển báo phụ
Biển báo phụ: có dạng hình vuông hoặc hình chữ nhật, viền đen, nền trắng, hình vẽ màu đen, thường nằm dưới các biển chính để bổ sung  làm rõ ý nghĩa các biển chính.

2 thoughts on “HỆ THỐNG BIỂN BÁO ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM

  1. admin says:

    Biển báo “Cấm đỗ xe” (hình dòng 4 – cột số 5) – tài xế có thể dừng và ngồi trên xe và máy xe phải nổ thì mới không phạm luật khi gặp biển báo này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *