Giới thiệu

Nhằm nâng cao nhận thức, đạo đức nghề nghiệp và kỹ năng điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông của đội ngũ lái xe, góp phần giảm thiểu tại nạn ùn tắc giao thông, cùng với việc thực hiện để án đổi mới quản lý giấy phép lái xe, hình thành cơ sở dữ liệu giấy phép lái xe thống nhất toàn quốc, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã xây dựng trình Bộ Giao thông vận tải phê duyệt đề án nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch lái xe. Theo đó một hệ thống các giải pháp đã được triển khai như sửa đổi hệ thống giáo trình; sửa đổi tiêu chuẩn trung tâm sát hạch lái xe, tăng cường điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở đào tạo lái xe; tập huấn nâng cao trình độ giáo viên dạy lái xe… và sửa đổi ban hành bộ câu hỏi và phần mềm dùng để sát hạch lý thuyết lái xe cơ giới đường bộ mới.
Bộ 450 câu hỏi dùng để sát hạch lý thuyết được biên soạn trên cơ sở hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực Giao thông đường bộ; tham khảo kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới; kế thừa những nội dung phù hợp của bộ 405 câu hỏi đã phát hành năm 2009; khắc phục những tổng tại, hạn chế của bộ câu hỏi và phần mềm sát hạch lý thuyết hiện hành. Bộ câu hỏi và phần mềm sát hạch lái xe lần này đã có nhiều đổi mới theo hình thức tăng số lượng câu hỏi, tăng phương án trả lời trong mỗi câu hỏi, có câu hỏi có 02 phương án trả lời nhằm khuyến khích người học tích cực tìm hiểu, nghiên cứu tài liệu.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam tin rằng, cuốn sách sẽ góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch lái xe. Quá trình biên soạn, mặc dù đã rất cố gắng nhưng sẽ không tránh khỏi những hạn chế, thiếu sót. Tập thể những người biên soạn rất mong nhận được ý kiến góp ý của các Sở Giao thông vận tải, các cơ sở đào tạo lái xe, các trung tâm sát hạch lái xe và những người có dịp sử dụng, tìm hiểu cuốn sách này.

Trân trọng,