Bảng qui định tốc độ xe

Bảng qui định tốc độ xe cơ giới trong khu đông dân cư và ngoài khu đông dân cư.

BẢNG QUI ĐỊNH TỐC ĐỘ XE

Chi tiết qui định dành cho các loại xe cơ giới sau đây:

  • Xe ôtô dưới 3.5 tấn, xe ôtô nhỏ hơn 30 chỗ: tối đa 50km/h trong khu đông dân cư, và tối đa 80km/h ngoài khu đông dân cư.
  • Xe ôtô trên 3.5 tấn, xe ôtô lớn hơn 30 chỗ: tối đa 40km/h trong khu đông dân cư, và tối đa 70km/h ngoài khu đông dân cư.
  • Xe môtô 2 bánh, xe sơmi rơ moóc: tối đa 40km/h trong khu đông dân cư, và tối đa 60km/h ngoài khu đông dân cư.
  • Xe gắn máy: tối đa 40km/h trong khu đông dân cư, và tối đa 50km/h ngoài khu đông dân cư.
  • Xe máy kéo, xe công nông: tối đa 30km/h trong và ngoài khu đông dân cư.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *